Sunday Apr 10, 2022

คุยกับนักจิตวิทยา EP.141 | เรื่องราวของความรู้สึกว่างเปล่า ไม่รู้ว่าคืออะไร ? แค่รู้สึกว่างเปล่าอยู่ภายในใจ

เวลาที่เราเกิดความรู้สึกว่างเปล่า ความรู้สึกว่าไม่รู้จะต้องรู้สึกอะไร หรือว่าไม่รู้ว่ามันคืออะไร ? แค่รู้ว่ามันว่างเปล่าอยู่ภายในกับตัวเราเอง เพราะหลายๆคนมักจะตั้งคำถามแบบนี้กับตัวเองว่า ความรู้สึกว่างเปล่าแบบนี้จริงๆแล้วมันดีหรือไม่ดี ? วันนี้เรามาร่วมพูดคุยกันถึง ความรู้สึกว่างเปล่าดีหรือไม่ดี ใน Alljit Podcast x รัชดาภรณ์ นักจิตวิทยาคลินิก

Comments (1)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

pitsanu

❤️

Sunday May 15, 2022

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean